Folklor - četvrt koncert iz ciklusa Kontrasti, izvođači: Aleksandra Ivanović, mecosopran, Olivera Đurđević, klavir, Nikola Rackov, klavir, Tripo Simonuti, violina; program: M. de Falja (de Falla), M. Tajčević, V. Peričić, J. Slavenski, N. Hercigonja (SKC i Muzička omladina)