Muzička moderna, izvođači: Zagrebački kvartet (Đorđe Trkulja, prva violina, Marija Kobencl, druga violina, Ante Živković, viola, Josip Stojanović, violončelo); program: Aker, Komadina, Kalčić, Lebič, Braun (SKC i III program Radio Beograda)