Koncert studenata FMU, odseka za duvačke instrumente i harfu; izvođači: V. Polikarpov, truba, D. Celevski, truba, M. Vasiljević, oboa, M. Skender, flauta, A. Ivančević, harfa, Z. Stojović, horna, S. Kazikić, fagot; D. Petrović, flauta, R. Lazić, klarinet, T. Karolj, trombon; klavirska saradnja: Lj. Vukajlović, umetnički saradnik: J. Radić; program: Vivaldi, Bah (Bach), Dusek, Štraus (Strauss), Mirošnjikov (Мирошников), Enriko, Vidor (Widor), Serocki