Paralele: Fore – Prokofjev (Faure - Прокофьев); izvođači: Maja Dešpalj, violina, Fred Došek, klavir (Zagreb)