Teorija i praksa obnove, diskusiona tribina, govori: doc. Miodrag Azanjac