Musica mundana medii aevi, izvođači: ansambl Renesans (Žorž Grujić, duvački instrumenti, Dragan Mlađenović, tenor i žičani instrumenti, Miomir Ristić, gudački instrumenti, Ratko Radović, tenor, Miroslav Marković, bariton), hor Muzičke škole Dr Vojislav Vučković; svečani koncert povodom Dana studenata Beogradskog univerziteta, osamdeset petog rođendana druga Tita i četrdesetogodišnjice njegovog dolaska na čelo Partije