Solfeđo 77 - prvo takmičenje jugoslovenskih studenata muzike, učesnici: studenti Akademije za glazbo, Ljubljana, Akademije umetnosti, Novi Sad, Umetničke akademije, Priština, Muzičke akademije, Sarajevo, Fakulteta muzičke umetnosti, Beograd.
Svečani koncert Akademskog kamernog hora Collegium musicum, dirigent: Darinka Matić-Marović