Koncert studenata odseka za duvačke instrumente i harfu Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu; izvođači: Krsta Petrijević, fagot, Bodin Starčević, flauta, Karolj Tokodi, trombon, Duško Nenadović, oboa, Dragan Celevski, truba, Dušanka Borjanić, horna, Dušan Vasiljević, flauta, Dragan Grujić, klarinet; klavirska saradnja: Ljiljana Vukajlović, Jovanka Radić; program: Gajar (Galliard), Hendl (Händel), Marčelo (Marcello), Kolin, Gilber, Dipi (J. P. Dupuis), Hindemit (Hindemith), Martinu (Martineau)