16. 05. 1977
40 godina FMU, koncert studenata vokalno-instrumentalnih odseka i kamernih klasa; izvođači: D. Bušić, flauta, M. Vasiljević, oboa, V. Čelik, klarinet, S. Kazimić, fagot, Z. Stojović, rog, I. Kantor, sopran, D. Perić, klavir, D. Petrović, flauta, M. Isaeski, fagot, S. Krstić, violina; klavirska saradnja: Lj. Vukajlović, V. Jovakarić

17. 05. 1977
40 godina FMU, koncert studenata vokalno-instrumentalnih odseka i kamernih klasa; izvođači: V. Cicović, klavir, K. Tokodi, trombon, Vesna Jovanović, violina, V. Čelik, klarinet, B. Kambasković, sopran, Z. Vujić, violina, N. Popović, klavir; klavirska saradnja: Lj. Vukajlović, Lj. Kostović, R. Savić; program: Šopen (Chopin), Serocki, Slavenski, Vijenjavski (Wieniawski), Milojević, Debisi (Debussy), List (Liszt) i dr.

18. 05. 1977
40 godina FMU, radovi studenata muzikologije i etnomuzikologije izvođači: Milica Gajić, Dimitrije Golemović, Sanja Grujić, Melita Blagojević

19. 05. 1977
40 godina FMU, koncert Akademskog kamernog orkestra Dušan Skovran i Akademskog kamernog hora Collegium musicum, dirigenti: D. Matić-Marović, Ž. Zdravković, A. Pavlović; solisti: S. Bojčević, sopran, V. Milčić, mecosopran, D. Milojević, mecosopran, S. Stanković, bariton, D. Grujić, klarinet; program: Bugarinović, Bartok, Petrović, Tajčević, Mokranjac, Babić, Prošev, Gostuški i dr.

20. 05. 1977
40 godina FMU, koncert dela studenata kompozicije; izvođači: D. Perić, klavir, A. Kolajević, fagot, M. Kršljanin, klavir, A. Obradović, sopran, Lj. Vukajlović, klavir, Z. Dimitrijević, klavir, I. Bugarinović, violina, K. Nikolić, sopran, N. Srdić, klarinet, M. Kačinari, flauta, Đ. Imre, violina, N. Čalić, klavir, D. Janković, bas, T. Kulenović, flauta

21. 05. 1977
Paralele: renesansa – barok, koncert za dve gitare; izvođači: Slobodan Vujisić, Milorad Romić; program: Atenjen ?, Laufenštajner (Lauffensteiner), Radolt, Vize (De Visse), Skarlati (Scarlatti), Bah (Bach)

22. 05. 1977
40 godina FMU, koncert studenata kamernih klasa i kamerna opera FMU, izvođači: gudački kvartet (B. Mustecić, violina, V. Jovanović, violina, B. Jovanović, viola, N. Vujadinov, violončelo); D. Čimaroza (Cimarosa): Razočarani muž (Il marito disperato), kamerna opera; izvođači: B. Žutić, S. Bojčević, D. Zubović, S. Stanković, G. Simić, M. Pajević, M. Milanović; umetnički rukovodilac: S. Turlakov; dirigent: P. Medaković; klavirska saradnja: G. Herman

23. 05. 1977
40 godina FMU, koncert učenika Škole za muzičke talente iz Ćuprije (pod pokroviteljstvom FMU); izvođači: učenici muzičke škole iz Ćuprije; klavirska saradnja: Milica Marjanović.

0
0
0
s2sdefault