Muzička moderna, izvođači: Beogradski kamerni orkestar, dirigent: Angel Šurev; solisti: Jovan Milićević, recitator, Aleksandra Ivanović, mecosopran, Vojin Draškoci, kontrabas; program: Tošić, Hofman, Hristić, Kuzmanović, Atanacković