Sva dobra ovog sveta, koncert, izvodi: Ansambl Renesans