Minimalna muzika, izvođači: Grupa mladih beogradskih klavirista; program: Katarina
Miljković, Aleksandar Damnjanović, Miloš Raičković