Kamerna muzika - Jozef Hajdn (Haydn), izvođači: Snežana Kulenović, čembalo, Akademski gudački kvartet (Biljana Mustecić, violina; Vesna Jovanović, violina; Branislava Jovanović, viola; Olga Bajalović, violončelo)