Mladi beogradski kompozitori, izvođači: Nada Kolundžija, klavir, Ksenija Zečević, klavir, Aleksandar Damnjanović, klavir, Ljubomir Dimitrijević, flauta, Ljubomir Jovanović, flauta, Vladimir Miladinović, violina, Nenad Deleore, violina; dirigent: Miodrag Lazarov; program: A. Damnjanović, M. Raičković, V. Tošić, M. Drašković, M. Lazarov, M. Petrović