Realizacija radova sa jugoslovenskog konkursa za rad iz oblasti proširenih medija (vidi Velike manifestacije)