Nova bečka klasika – I, izvođači: Nada Kolundžija, Ksenija Zečević, Miloš Petrović, Aleksandar Damnjanović; program: Šenberg (Schoenberg), Vebern (Webern), Berg