Sa mojom ljubavlju, izvodii: Ansambl Renesans (Vesna Petković, Vesna Tatić, Miroslav Marković, Tatjana Kukoč, Sonja Vukašinović, Vera Ogrizović, Dubravka Mihaljević, Jelena Mihajlović, Žorž Grujić, Miomir Ristić, Ljuba Dimitrijević); program: renesansna muzika Dalmacije XVI veka, srednjevekovna muzika Zapadne Evrope XIII veka i renesansna muzika Zapadne Evrope XVI veka