Paja Stanković: Teorija broja u domenu vidljivo-čujnih manifestacija / - četiri; - devet, izvode: Anđelka Marjanović, klavir, i Branka Parlić, klavir