O, lepa družino, izvodii: Ansambl Renesans (V. Petković, M. Štrbac, O. Savin, V. Tatić, S. Vukašinović, V. Ogrizović, D. Mihaljević, T. Kukoč, J. Mihajlović, Ž. Grujić, M. Ristić, R. Buljančević, Lj. Dimitrijević)