Koncert ?, Ljuba Mihailović, violina; Uroš Dojčinović, gitara