Ljubljanski barokni trio (Klemen Ramovš, blok flauta, Alojz Mordej, violončelo, Maks Štmčnik, čembalo); program: Freskobaldi (Frescobaldi), Hendl (Händel), Koreli (Corelli), Teleman, Lekler (Leclerc), Dervelu