Ansambl Muzika florida (I. Savić, S. Vukašinović, D. Mihaljević, V. Ogrizović, T. Kukoč, J. Mihajlović, M. Ristić, Lj. Dimitrijević); program: Teleman, Koreli (Corelli), Paskvini (Pasquini), Pepuš, Hendl (Händel), Teradelas, Bomartije (Boismortier)