Muzička moderna, izvođači: Zagrebački kvartet, Vladimir Krpan, klavir, Ljupčo Samrdžiski, kontrabas; program: S. Divljaković, V. Komadina, S. Hofman, M. Ružđak, T. Prošev, I. Kuljerić (u saradnji sa III programom Radio Beograda)