Kroz istoriju klavirske muzike, ciklus koncerata

19. 02. 1979
Od virdžinala do klasike, izvođači: D. Trbojević, J. Gavrilović, I. Pečvari, J. Filipović; program: Berd, Skarlati (Scarlatti), Bah (Bach), Hajdn (Haydn)

20. 02. 1979
Vreme klasike, izvodi: Lidija Matić; program: Mocart (Mozart), Betoven (Beethoven)

21. 02. 1979
Vreme snova i strasti I, izvođači: N. Kecman, D. Trbojević, Z. Mihailović; program: Šuman (Schumann), Musorgski (Му́соргский), Šopen (Chopin)
Lidija Stanković, klavir; program: Skarlati (Scarlatti), Bah (Bach), Ravel, Debisi (Debussy)

22. 02. 1979
Vreme snova i strasti II, izvodi Jasmina Gavrilović; program: Brams (Brahms), List (Liszt)

23. 02. 1979
Nova traganja, izvođači: N. Kecman, D. Trbojević, L. Matić, N. Kolundžija; program: Berg, Debisi (Debussy), Prokofjev (Прокофьев), Bartok, Barber

24. 02. 1979
Vreme sadašnje… i kuda dalje?, izvođači: N. Kolundžija, N. Kecman; voditelj: D. Trbojević; program: Mesijen (Messiaen), Šenberg (Schoenberg), Kejdž (Cage), Štokhauzen (Stockhausen), Kulenović