Muzički program u teatru, izvodi: ansambl Kućna muzika, Novi Sad (Ivana Mirković, Tamara Mirković, Zoran Mirković, Irena Doboši, Erne Geal, Ksenija Radak, Žolt Kiraj, Erne Kiraj)