Austrijski barokni trio (Hans Majster (Hans Meister), barokna truba, Johanes Auersperg (Johannes Auersperg), kontrabas, Jozef Hofer, portativ i čembalo); program: autori XVII i XVIII veka (u saradnji sa Ambasadom Austrije)