Celokupna dela za lautu J. S. Baha (Bach), izvodi: Rajnbert Evers (Reinbert Evers), lauta (SR Nemačka)