Kamerni koncert, izvođači: Miomira Vitas, sopran, Pavel Vernikov, violina, Marija Jokanović, violina, Velislava Palačorova, klavir, Konstantin Bogino, klavir; program: Šimanovski (Szymanowski), Maler (Mahler), Hindemit (Hindemith)