Johan Sebastijan Bah: Umetnost fuge (prvo integralno izvođenje u Beogradu), izvodi: klavirski duo Snežana Nikolajević i Vesna Kršić