Situacija muzika - susret autora nove muzike

učestvuju: Vladimir Tošić, Miroslav Miša Savić, Miloš Petrović, Miloš Raičković, Milimir Drašković, SAETA - skupina za eksperimentalno glasbo i OM produkcija

25. 10. 1979
Vladimir Tošić: Muzička grafika i muzički objekti;
Miroslav Miša Savić: Stvari

26. 10. 1979
Miloš Petrović: Studija 7 - "Čisto"
Miloš Raičković: Flying Trio

27. 10. 1979
Milimir Drašković: Dirigent, preformans
Razgovor, učestvuju: Vladimir Tošić, Miroslav Miša Savić, Miloš Petrović, Miloš Raičković, Milimir Drašković, Jerko Ješa Denegri, Kosta Bogdanović, Dunja Blažević, Vladan Radovanović

*
SITUACIJA MUZIKA – SUSRET AUTORA – NOVE MUZIKE predstavlja organizovanu inicijativu Redakcije muzičkog programa (Situacija muzika) SLC na planu afirmacije nove muzike putem realizacije projekata i okupljanja njihovih autora sa namerom da se kroz suočavanje sa određenim teorijskim postavkama dođe do artikulacije ove, danas karakteristične situacije. Dokumentacija akcije obuhvatiće štampanje autorizovanih priloga učesnika u razgovoru koji će biti organizovan na kraju manifestacije.
Ono što posebno karakteriše savremenu situaciju u domenu nove muzike u Jugoslaviji je aktivnost koja se može definisati kao Prošireno bavljenje muzikom, odn. kao korišćenje različitih medija sa ciljem da se preispitaju osnovna muzička polazišta. Načini takvog rada obuhvataju oblasti definisane u novijoj teoriji umetničke prakse kao prošireni-, inter-, multi-, ... paralelni mediji. Karakteristično za sadašnju situaciju je to što se medij ne uzima kao zahtev za bavljenjem umetničkim radom već kao sredstvo (tehne) kojim se ispituje sama muzika. Tako se proširenje muzičkog medija javlja kao posledica određenog umetničkog zahvata a time je u radu umetnika koji će biti predstavljeni ovo drugačije viđenje medija u direktnoj vezi sa usvajanjem monimalističke alternative u procesu struktuiranja dela, bazirane na različitim tradicijama – Post – Vebernovskoj, muzičko – minimalističkoj, reduktivno – estetskoj.
Konsekventno sproveden rad na istraživanju različitih oblika izražavanja (do sada najuspešnije u delu Mèlange) vladimira Tošića ukazuje na potrebu da se ideja, prvobitno predstavljena u zvuku, prikaže grafički a u drugoj generaciji radova – plastično, odn. reljefom i tapiserijom. Ovaj rad pripada paralelnim medijima, odn. iznalaženju onih osnovnih principa koji u različitim medijima imaju svoje analogone. »Stvari« Miše Savića u određenom smislu predstavljaju obrnut proces – »upotrebni predmeti« iz svakodnevne muzičke prakse koncipiraju se tako da preispituju prirodu muzike gde centralno mesto u konceptualizaciji problema zauzima muzička tradicija sa svim njenim produktima. Novi radovi Miloša Raičkovića ukazuju na težnju da se iskustva muzičkog minimalizma postave u tradicionalne muzičke forme u kojima na taj način ekspresivni duh minimalne muzike izlazi u prvi plan. Miloš Petrović u svojoj Studiji sa podnaslovom »čisto« nastavlja dosledno razvijanje principa zacrtanih u prethodnim studijama – zahtev za igiljenjem svih elemenata muzike i stvaranjem »vakuumske« muzike – ovog puta na sceni uz učešće tri izvođača čiji su izražajni elementi ton, pokret i prostor. Slajd projekcija »Dirigent« Milimira Draškovića je niz sekvenci sa različitim pozama dirigenta čija je tradicionalna uloga između ostalog i prenošenje određenih muzičkih doživljaja na publiku posredovanjem instrumentalnog ansambla. Posredovanje zvukom i ansamblom je ovde zaobiđeno a »ukočen« pokret dobija svoju imanentnu kretnju samo u svesti posmatrača. I najzad, rad grupe SAETA koja često deluje u sradnji sa OM produkcijom je svojevremena kompilacija raznorodnim savremenim muzičkim iskustava – repetitivnog minimalizma, elektronske i konkretne muzike i sa dodatkom filmske i slajd projekcije.
 Na kraju treba istaći da ovako predstavljena situacija ukazuej na različite post – iskustvene pojave kod kojih raznolikost načina, formulisanih pojmom Proširene muzike otvara mogućnost iznalaženja novih, trajnijih, čak radikalnijih rešenja.
                                                                                                                                                                                                                                                                         Miša Savić