Situacija moderna, koncert, izvode: Zemunski gudački kvartet, Silvester Rozman, udaraljke, Nada Kolundžija, klavir, Maja Jokanović, violina; program: Dragoljub Perić, Miodrag Lazarov, Vladimir Tošić, Anton Vebern (Webern)