Muzička moderna
izvode: Ansambl Nova muzika, dirigent: Miodrag Jonoski; solisti: Vera Kovač-Vitkay, sopran, Aleksandra Ivanović, mecosopran, Branislav Vujović, recitator, Ante Grgin, klarinet, Ljupčo Samardžiski, kontrabas; program: Maksimović, Kulenović, Radić, Kuljerić, Lebič, Ivana Stefanović (u saradnji sa III programom Radio Beograda)