Elizabetanska epoha u renesansnoj muzici Engleske, izvodi: Ansambl Musica Antiqua