Izložba i čembalski koncert,
učesnici: Olivera Đurđević, Zorica Milovanović, Ivanka Simović-Sekvi