Pedeset godina umetničkog rada Andreje Pregera, profesor muzičke akademije