Muzička moderna, izvode: Studio za udaraljke, Ljubljana; umetničko vođstvo: Boris Šurbek; sudeluje: Eva Novšek-Houška, mecosopran; program: Uroš Rojko, Ivana Stefanović, Ivo Petrič, Minita Aleksinački, Lojze Lebič