Mladi interpretatori: gitarski duo Tatjana Kukoč i Vera Ogrizović; program: Dela renesanse i romantizma