Autorski projekti I, Miloš Petrović, čembalo; program: Goldberg varijacije J. S. Baha (Bach)