Muzika za dva čembala
izvode: Zorica Milovanović, Miloš Petrović, Mirjana Kršljanin, Darka Petrović, Bodin Starčević, Ljubica Grujić, Ljubomir Dimitrijević