Arturo Salinas, Meksiko: Muzika i kultura meksičkih indijanaca, predavanje sa primerima na magnetofonskoj traci i slajd projekcijom