Program povodom Generalne konferencije UNESCO-a - Predstavljanje umetnika sa XI Bijenala mladih u Parizu (vidi Velike manifestacije)