D. Radić: Kako nasamariti gospodina Pursonjaka, kamerna opera; umetnički rukovodilac: Slobodan Turlakov (u saradnji sa Muzičkom omladinom)