Duvački kvintet Petar Konjović, članovi: Časlav Pavelkić, klavir, Radmilo Popović, oboa, Zoran Stojanović, horna, Miroslav Menđan, fagot, Zvonko Mornar, klarinet; koncert (u saradnji sa Muzičkom omladinom)