Entoni Kolman (Anthony Coleman), SAD: Narodne umetnosti, performans