Mihael Fares (Michael Fahres), SR Nemačka: Evropski minimalni projekt, predavanje sa demonstracijom muzičkih primera 150 evropskih autora minimalne muzike