Dragana Petrović, flauta, Olivera Đurđević, čembalo, Miodrag Mirković, violončelo; program: Sonate za flautu i kontinuo V. A. Mocarta  (Mozart) (SKC, Udruženje muzičkih umetnika SRS, Narodni muzej, Galerija fresaka)