02. 03. 1986
Festival Bahovih sonata (Bach); osamnaest Bahovih sonata izvode i javno snimaju: Bratislav Đurić, flauta, Olivera Đurđević, čembalo, Miodrag Mirković, violončelo; program: Ciklus sonata BWV 1014-1019 (održano u Galeriji fresaka)

09. 03. 1986
Festival Bahovih sonata (Bach); učestvuju: Marija Katanić, flauta, Olivera Đurđević, čembalo; program: Ciklus sonata BWV 1030-1035 i sonate 1013 i 1020 (SKC, Narodni muzej, Galerija fresaka)

16. 03. 1986
Festival Bahovih sonata (Bach); učestvuju: Dragana Petrović, flauta, Bratislav Đurić, flauta, Olivera Đurđević, čembalo, Miodrag Mirković, violončelo; program: Trio-sonate BWV 1037, 1038, 1039 i 1079 (održano u: SKC, Narodni muzej, Galerija fresaka)