Moris Vit: Mime/Znakovi (Antropometrije 5)/ improvizaciona muzika/ prvo izvođenje/ sviraju: Javorski, alt saksofon, Bulatović, ak. bas, Dimitrijević, el. gitara, violina, Ćosić, klavir.