Muzika za kraj veka: Musica Viva; izvode: Kiril Ribarski, trombon, Milica Šperović-Ribarski, klavir; program: Đ. P. Koral, V. Persiketi, M. Štatkić, P. Ramovš, K. Ribarski, D. Detoni, E. Kiralj, S. Bodo, G. Raps (SKC i III program Radio Beograda)