Filip Drinker (Philip A. Drinker): Akustičke studije limenih, drvenih duvačkih instrumenata i alpskih rogova, predavanje sa akustičkom demonstracijom